Světélko

Svetelko

Technika: Brilliantis
Rozměr: 29,5 × 210 mm
Datace: 2020
Práce na zakázku

Báseň – Světélko

Maličká světluška ztracená v prázdnotě
doprava, doleva létá.
Světélko skomírá, a ona umírá,
nevím, je hloupá? Či sjetá?

Kolik je světlušek v prázdnotě ztracených?
Kolik jich časem tam zajde?
A lidí tisíce, čistých i zvrácených,
každý z nich tu svou si najde.

A potom věří a světélko sleduje
uprostřed naděje plané.
V hlavě si království z myšlenek buduje,
věří, že sluncem se stane.

Život však uniká, slabý svit zaniká,
smutný muž ztracen sám zmírá.
K ničemu smutek je, hrůza či panika,
k ničemu byla mu víra.

Lidí je většina, co malá světélka
daleko v prázdnotě vidí.
Tak to vždy začíná, chytají stébélka.
Naděje zabíjí lidi.

Zakázka Světélko jako dokonalý Brilliantis

Obrázek Světélko je zakázka od startujícího spisovatele, který před veřejností vystupuje pod pseudonymem Calcath. Jde o ukázku mých schopností pro rok 2020. Potřeboval jsem zakázku, kde bych si mohl zase dovolit předvést to, co umím, do nejhlubší preciznosti tak, jak bych si ji představoval. Hlavně jedná-li se o Brilliantis. Tu lesklou barevnost jsem si jednoduše zamiloval a jsem pyšný na tu kombinaci perokresby, olejomalby a akvarelu. Práce je ošetřena a zakonzervována, aby odolávala zubu času po staletí. To se týká i adjustace opatřené ochranným UV sklem, ve které byl konečný produkt odevzdán.

Detaily obrazu

Téma doladěné do posledního detailu

Zadáním byla Calcathova báseň Světélko a následně i jeho představa pláně mrtvých, nad kterými září Světélko. Detaily a skica se nenavrhovaly za nějakých ctnostných podmínek na úrovni. Oba jsme se v bohémském stylu sešli v hospodě u piva při řvoucí metalové hudbě a šerém světle a v řádně podnapilém stavu promysleli koncept od žravé tmy plné otevřených bestiálních úst až po ostatky, z kterých prosvítá zarudlé světlo, či osvětlený temný horizont krajiny.

Světélko v adjustaci

editace: Arianne Perrier
web design: Brbla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.