Monument Světla

Monument Svetla Sandro Dragoj Web

Cena: 52 900 Kč

Technika: Brilliantis
Rozměr bez adjustace: 420 × 297 mm
Rozměr s adjustací: 578 x 449 mm
Datace: 9. 4. 2023

Historie a vznik díla

Burijan Vít Trčka je člověk, kterým mě k tomu to obrazu inspiroval skrze svůj hudební zájem o směr, kterému se říká Dark Ambient. Svého času chtěl realizovat projekt jménem “Monumenty Světla”. Nikdy jsme doposud nic nevydali, osobně tomu nedávám moc velké šance, alespoň ne do posledních pár let. Přesto jsme si párkrát společně spolu zahráli na různých vystoupeních, kde jsem si spokojeně chrčel do mikrofonu, velmi neobvykle jsem si recitoval své básně a Burijan, kterému se přezdívá Chrom, popřípadě Chromík drtil publikum svým umem skládat ponuré zvuky odkud si z podsvětí.

Úmyslem bylo vydat desku a já se činil a přichystal obraz na tuto tématiku. Projekt doposud ku žalu neopustil šuplík. Což snad nevadí a i tak doufám, že tento projekt jednou spatří světlo světa. Také je tu jeden drobný fakt, že za účelem podobných aktivit jsem v minulosti založil uměleckou skupinu Infernalismus, jež byla a je na podobné aktivity, zejména na vystoupení a jednorázové projekty specializovaná a vyhrazená.

Něco málo z minulosti

Symbolismus

Monument Světla má hluboce duchovní význam. A jeden z těch významů je následující: Občas se domnívám, že existuje jen jedna duše, jedno já, jeden bůh neuchopitelný myšlenkamy, který se větví do nekonečna podob a jehož podstata je paradoxním sloučením řádu i chaosu. Podstatou nehmotný, ale vše určující, racionální a šílený zároveň. Pokud by byl bůh všemocný a chtěl stvořit kámen, který sám není schopný unést, může svou podstatu rozdělit do nekonečna nižších tvorů pouze z radosti, aby mohl pozorovat sám sebe, jak byl schopný se skvěle obelstit. Hrát si na něco, čím není i když je vším. Paradox v paradoxu jiných paradoxů. Majestátnost doprovázená v kontrastu vlastní pěstované slabosti tak aby slunce ve tmě bylo vidět a bylo nápadné.

Pohled na pravdu, spíše snažit se vyjádřit nevyjádřitelné, ultimátní se všemi stíny a osvícením moudrostí zároveň je svým způsobem boj, jež nelze vyhrát, přesto tento boj není marný. Každé slovní, obrazové, jakékoliv konkrétní přiblížení se k podstatě všeho bývá vskutku obohacující. Moc doufám, že jsem byl alespoň trochu schopný se těchto věcí svým dílem dotknout.

Tento obraz je tedy odkazem, jakýmsi pomníkem a ódou na nekonečnost dosahovanou skrze rozměr čas, kde existuje omezenost. Nesmrtelnost nabívanou skrze věčnou smrt a znovuožívání. Mír a věčný konflikt v jednom. Světlo a temnota prolnutá do jednoho. Vědění i hloupost. Sebeuvědomnění i sebepopření a to vše bez jasného cíle se snadno dedukovatelným výsledkem. Asi nějak tak, jak to dopadá v životě, když se nad tím malinko zamyslíme. Když zvažujeme své životní kroky a s ohledem do minulosti je nám vše tak nějak jasné. Občas můžeme zažít záchvěv prozřetelnosti, kdy je nám vše zřejmé a pak zase vše sladce zapomeneme, protože se nám nejspíše chce a chceme sami sebe překvapit tím, jak vše může se vší dedukovatelnosti dopadnout naprosto jinak a právě tím se vyplní princip absolutna.

Ukázky a detaily obrazu

Technická podstata obrazu

Po technicko výtvarné stránce se znovu jedná o to, co nazývám Brilliantis. Zde v podání kombinace pouze tuše a olejomalby na papíře. Práce to nebyla nikterak jednoduchá a zhotovit tento obraz trvalo několik let. Opomineme li stránku přemýšlení a uvažování nad dílem, prošel hned několika transformacemi bez ředem určeného cíle a podstatné, nějakou ideou opřené vize. Z počátku se jednalo o perokresbu, která se naprosto ztratila pod nánosem barev. To zase vyvolalo tužbu se k dílu vrátit a nějaké tahy inkoustem diplnit i přes silné nánosy pigmentů. Vzniklo tak naprosto odlišné dílo naprosto vzdálené od prvotních vidin.

Ukázky z průběhu díla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.