Soulož s Hecate

Sandro Dragoj Soulož S Hecate

Technika: olejomalba
Rozměr: 707 × 500 mm
Datace: 2011
PRODÁNO

Inspirace a historie obrazu

Soulož s Hecate je druhá realizovaná olejomalba, a koupil si ji můj kamarád vystupující pod pseudonymem Aeldra Nightwood. Prodej byl velmi rychlý a uskutečnil se hned cirka pět až deset minut po dokončení obrazu. Stalo se tak po celovečerní malbě někdy v sedm ráno.

Hecate je jedna z antických bohyň, která do řeckého panteonu byla pravděpodobně zavlečena odněkud z východu. Původně šlo o pečovatelskou bohyni starající se o matky, a lidé ji žádali o bezpečný porod jakožto strážkyni plodnosti. Později se její úloha rozšířila o kompletní mystérium trojjediné paní se třemi tvářemi. Byla tak svatou trojicí pro ženství obecně, kde představovala něžnou dívku, zralou ženu a moudrou stařenu v jednom. Tohle mystérium jí bylo zcizeno během násilného vybíjení a asimilování pohanů, kde její trojjedinost nahradila křesťanská svatá trojice. I před křesťanským běsněním byla tato bohyně démonizovaná, a netrvalo dlouho, než jí začala být připisována role v podsvětí. Zde se antické mýty liší v závislosti na místu a kraji. Někde byla považovaná za manželku Hádéa, jinde zas za opatrovatelku Persefony a její rádkyni, zase jinde měla jako jedna z mála přeživších titánek neznámou úlohu. Jediné, v čem se mýty shodují, je, že její mazlíček Kerberos hlídá vstup do podsvětí. S příchodem křesťanství byla její úloha ještě více očerňována, a začala být považována za matku všech démonu, kde byla zaměňována s Lilith a nevyhnula se ani prohlášení za manželku ďábla.

Ať už jako Hecate nebo Lilith, je tato bohyně terčem hanobení ze strany věřících, kteří budují patriarchální společnost, kde žena má poslušnou, místy ne-li až otrockou úlohu. To, co mě po umělecké stránce zaujalo, a proč jsem si Hecate s radostí namaloval, je že nedopatřením je jí přisuzována i ženská svobodomyslnost, svéráznost, soběstačnost, síla a vychytralost. Jediné, co mě mrzí, je, že se upozaďuje přirozená plodnost tohoto archetypu a konkrétně k Lilith se přistupuje jako k nevěstce, až prostitutce.

Další ukázky obrazu

Zajímavost ohledně expozic

Po dokončení tohoto obrazu nic nenechalo na sebe čekat, a ozval se další z přátel, který chtěl být abstraktně portrétován – vznikla tak má třetí olejomalba Portrét Regiho. Oba dva obrazy se následně účastnily jediného salónu obrazů v galerii DOX v roce 2012.

Sonet – Soulož s Hekaté

autorka: Blanche

Bůh je to světlo, jež život tvůj chrání,
naděje záchrany zmařených let,
On tebe zhýčká, před bídou tě brání,
jediný, všemocný, střeže náš svět.

Vznešený úsudek, bezchybné činy,
přečisté myšlenky neznající hřích,
řídě náš osud bez pocitu viny,
neb On je bezchybný v počinech svých!

Tak jako dobytek v ohradě lidské,
tak jako slepý plod u matky své,
tam my jsme tupí pro to oko božské,
k smrti odsouzeni – pokud On chce!

Mám vzdát mu díky za dobrotu Jeho.
Snad se i plazit pro odpuštění.
Vykoupit z každého hříchu malého
a zemřít sama a v zapomnění!

Já radši chčiju na vašeho Boha!
Na vraha, úchyla a jeho sleď!
Já nemám pro Něho vlídného slova,
a on zas pro mě pár útěšných vět.

editace: Arianne Perrier
web design: Brbla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.