Soulož s Hecate

Sandro Dragoj - Soulož s Hecate

Technika: olejomalba
Rozměr: 7O7×500 mm
Datace: 2011
PRODÁNO

Inspirace a historie obrazu

Soulož s Hecate je druhá realizovaná olejomalba a koupil si jí můj kamarád vystupující pod pseudonimem Aeldra Nightwood. Prodej byl velmi rychlý, a uskutečnil se hned cirka pět až deset minut po dokončení obrazu. Stalo se tak po celovečerní malbě někdy v sedm ráno.

Hecate je jedna z antických bohyň, která do řeckého panteonu byla pravděpodobně zavlečena odněkud z východu. Původně šlo o pečovatelskou bohyni starající se o matky a lidé jí žádali o bezpečný porod, jakožto strážkyni plodnosti. Později se její úloha rozšířila o kompletní mystérium trojjediné paní se třemi tvářemi. Byla tak svatou trojicí pro ženství obecně, kde představovala něžnou dívku, zralou ženu a moudrou stařenu v jednom. Tohle mystérium jí bylo zcizeno během násilného vybíjení a asimilováním pohanů, kde její trojjedinost nahradila svatá trojice. I před křesťanským běsněním byla tato bohyně démonizovaná a netrvalo dlouho, kdy se jí připisovala role v podsvětí. Zde se antické mýty liší v závyslosti na místo a kraj. Jinde byla považovaná za manželku Hádea, jinde zas za opatrovatelku Persefony a její rádkyni, jinde měla jako jedna z mála přeživších titánek neznámou úlohu. Jedniné v čem se mýty shodují je, že její mazlíček Cerberos hlídá vstup do podsvětí. S příchodem křesťanství je její úloha ještě více zdémonizovaná a začala být považována za matku všech démonu, kde byla zaměňována s Lilith a nevyhla se ani prohlášení co by manželky ďábla.

Ať už jako Hecate nebo Lilith, je tato bohyně terčem očerňování ze strany věřících, kteří budují patriarchální společnost, kde žena má poslušnou, místy neli až otrockou úlohu. To co mě po umělecké stránce zaujalo a proč jsem si Hecate s radostí namaloval, je že nedopatřením je jí přisuzována i ženská svobodomyslnost, svéráznost, soběstačnost, síla a vychytralost. Jediné co mě mrzí je, že se upozaďuje přirozená plodnost tohoto archetypu a konkrétně k Lilith se přistupuje jako k nevěstce, až prostitutce.

Další ukázky obrazu

Zajímavost ohledně expozic

Po dokončení tohoto obrazu nic nenechalo na sebe čekat a ozval se další z přátel, který chtěl, aby byl abstraktně portrétován, vznikla tak třetí má olejomalba Portrét Ragiho. Oba dva obrazy se následně účastnili jediného salónu obrazů v galerii DOX roku 2012.

sonet – Soulož s Hekate

autorka: Blanche

Bůh je to světlo, jež život tvůj chrání,
naděje záchrany zmařených let,
On tebe zhýčká, před bídou tě brání
jediný, všemocný, střežíc náš svět.

Vznešený úsudek, bezchybné činy,
přečisté myšlenky neznajíc hřích,
řídíc náš osud bez pocitu viny
neb On je bezchybný v počinech svých!

Tak, jako dobytek v ohradě lidské,
tak, jako slepý plod u matky své,
tam my jsme tupí pro to oko božské,
k smrti odsouzeni – pokud On chce!

Mám vzdát mu díky za dobrotu Jeho.
Snad se i plazit pro odpuštění.
Vykoupit z každého hříchu malého
a zemřít sama a v zapomění!

Já radši chčiju na vašeho Boha!
Na vraha, úchyla a jeho sleď!
Já nemám pro Něho vlídného slova
a on zas pro mě pár útěšných vět.

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno

    Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám mám odepsat.

    Nač se chcete zeptat