Moment chaosu v mé hlavě

Moment Chaosu V Me Hlave Website

Technika: kresba grafitem a propiskou – kombinovaná technika
Rozměr: 594 × 420 mm
Datace: 2. 4. 2009
PRODÁNO

Tematika prachaosu v autorově tvorbě

Propast, nekonečné nic, matematická nula a neexistence časoprostoru viděné jako absolutní božství s až zenovou filosofií – v západní kultuře, pro představu, myšleno jako to, co by bylo dříve než Bůh řekl “Budiž světlo”. Právě toto je téma, které mě celoživotně fascinuje, inspiruje, a díky kterému jsem schopný tvořit až v posedlosti, transu, s až manickou energií.

Obsesivní průběh díla

K tomuto dílu nešlo přistupovat jinak než jako k volné tvorbě na libovolné téma – a k doslova vyzvrácení vnitřních asociací osobnostního stínu také došlo. Zcela samovolně jsem propadl ve své nitro a ponořil se do svých nejhlubších a nejniternějších představ směrem do odvržené a vytěsněné části svého nevědomí. Do části mysli, kam vědomí nebloudí. Doslova jsem si otevřel brány svého vnitřního pekla a procházel se tak chaotickou zahradou vlastních libidózních pohnutek a myšlenek bez jakékoliv korekce ze strany vyšších ideálů superega. Studoval a analyzoval jsem v sobě to temné, barbarské a nevychované jen pro to, abych objevil svou temnou podstatu a přenesl ji na papír. Chtěl jsem být obeznámený se vším ze sebe, čemu jsem se do té doby vyhýbal. Díky tomu jsem si v budoucnu vypracoval a vypěstoval všeobecné lepší pochopení.

Detaily obrazu

Horoucí sklon kombinovat techniky a vytvářet stále něco nového

Často se cítím jako rozený inovátor. Skromnost zde nechávám stranou, abych se mohl posouvat dál, a do této role se s libostí vciťuji. Přesto svým způsobem bývám ve své tvorbě sám sobě věrný. Neumím se popřít, neumím se přetvářet a raději snesu nepochopení, než abych se za každou cenu zavděčil všem. Přesto nedokážu dopředu předpovídat, s čím zrovna přijdu, co si zrovna vymyslím, co vytvořím. Každé dílo je pro mě tak trochu překvapení. Vím, že se někdy mohu jevit jako průhledný.

Experimentování s kombinováním technik kresby propiskou a grafitem, konkrétněji tužkami o různých tvrdostech, bylo mým prvním průkopným kamenem k tomu objevovat něco nového, což mě později přivedlo k experimentování s kombinací tuše a oleje. To ovšem ještě nebyl případ tohoto díla. Zde se místy objevuje pastel, velmi okrajově je použit fix, převládají propisky a grafit.

Dílo se nakonec velmi příjemně prodalo již v roce 2010.

editace: Arianne Perrier
web design: Brbla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.