Moment Chaosu v mé Hlavě

Moment-Chaosu-v-me-hlave-website

Technika: kresba grafitem a propiskou – kombinovaná technika
Rozměr: 594×420 mm
Datace: 2. 4. 2009
PRODÁNO

Tématika prachaosu v autorově tvorbě

Propast, nekonečné nic, matematická nula a neexistence časoprostoru viděné jako absolutní božství až s zenovou filosofií v západní kultuře pro představu myšleno to, co by bylo před tím, než bůh řekl “Budiž světlo”. Právě to je téma které mě celoživotně fascinuje, inspiruje a díky kterému jsem schopný tvořit až v posedlosti, transu, až s mánickou energií.

Obsesivní průběh díla

K tomuto dílu nešlo přistupovat jinak, než jako k volné tvorbě. Jako libovolné téma a doslova k vyzvrácení vnitřních asociací osobnostního stínu také došlo. Zcela samovolně jsem propadl ve své nitro, a ponořil se do svých nejhlubších a nejniternějších představ směrem do odvržené a vytěsněné části svého nevědomí. Do části mysli, kam vědomí nebloudí. Doslova jsem si otevřel brány svého vnitřního pekla a procházel se tak chaotickou zahradou vlastních libidiózních pohnutek a myšlenek bez jakékoliv korekce vyšších ideálů našeho super-já. Studoval a analyzoval jsem v sobě to temné, barbarské a nevychované jen pro to, abych objevil svou temnou podstatu a přenesl jí na papír. Chtěl jsem být obeznámený se vším ze sebe, čemu jsem se do té doby vyhýbal. Díky tomu jsem si v budoucnu vypracoval a vypěstoval všeobecné lepší pochopení.

Detaily obrazu

Nehoroucí sklon kombinovat techniky a vytvářet stále něco nového

Často se cítím jako rozený inovátor. Skromnost zde nechávám stranou, abych se mohl posouvat dál a do této role se s libostí vciťuji. Přesto svým způsobem bývá ve své tvorbě sám sobě věrný. Neumím se sebepopřít, neumím se přetvářet a raději snesu nepochopení, než abych se za každou cenu zavděčil všem. Přesto nedokážu dopředu předpovídat s čím zrovna přijdu, co si zrovna vymyslím, co vytvořím. Každé dílo je pro mě tak trochu překvapení. Vím, že se někdy mohu jevit jako průhledný.

Experimentování s kombinováním technik kresby propiskou a grafitem, konkrétněji tužkami o různých tvrdostech bylo mým prvním průkopným kamenem objevovat něco nového, což mě později přivedlo k experimentování s kombinací tuše a oleje. To ovšem ještě nebyl případ tohoto díla. Zde se místy objevuje pastel, velmi okrajově je použit fix, převládají propisky a grafit.

Dílo se nakonec velmi příjemně prodalo už v roce 2010.

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno

    Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám mám odepsat.

    Nač se chcete zeptat