Evokace Orobase

Evokace Orobase Sandro Dragoj

Cena: 23 000 Kč

Technika: perokresba
Rozměr: 650 × 550 mm
Datace: 2011

Historie, vznik, popis a inspirace pro vznik díla

Bývaly časy, kdy jsem míval své okultní období – a toto období, tak jako mnoho věcí v mém životě, bylo černé. Zajímal jsem se o démonologii, konkrétně o grimoár zvaný Menší klíčky krále Šalamouna. V minulosti jsem měl nailustrovat tento grimoár a nově ztvárnit všech 72 pekelných inteligencí. Projekt byl skoro hotov, ale nakonec jsem se nedohodl s iniciátorem projektu o platbě za práci, a ze spolupráce sešlo. Ovšem můj zájem o tematiku tou dobou neopadl, a o tzv. Goetii jsem se nadále zajímal sám.

Kresba je jednoduchá, z mého vlastního úhlu pohledu až trošku amatérská. Představuje velmi intenzivní popis události, kdy se mladý démonolog rozjímá nad rituální evokací jednoho z goetických démonů Orobase vystupujícího z propasti prachaosu.

Jiné ukázky díla

Trocha pekelné filosofie

Démonolog na kresbě netrpí. Spisy okultistů, zejména těch českých vycházejících z hermetické tradice, bývají obvykle plné nepříjemných zkušeností: bolesti hlavy, pocity nevolnosti, hororové halucinace, divné vjemy doprovázené pocitem neštěstí a podobně. Celá Goetie a praxe s démony je rituálně nastavená velmi ofenzivně vůči těmto egregorům, lze-li je tak nazývat. Obřad často zahrnuje rituální týrání těchto věcí v podobě donucování, vyhrožování božskou mocí, bičování pečetí atd. Podotknu, že tyto staré grimoáry jsou silného židokřesťanského ražení, jsou nositelem přísné dualizace na zlo a dobro, kde démoni jsou automaticky stigmatizováni jako to špatné a opovrženíhodné. Se Sokratovým dědictvím, které s touto tematikou přišlo a dle kterého lze tzv. daimony vnímat jako anděly a démony v jednom, si zde po celá staletí nikdo hlavu nelámal. Celkově tak magické grimoáry pocházející z doby před 20. stoletím jsou plné všelijakých nesrovnalostí. Například přímo v Goetii je mezi démony řazen bájný pták Fénix, který zde disponuje až humorně fantaskním popisem Fénixova pekelného titulu včetně počtu legií tvořících jeho armádu. Jsou zde i další entity vykradené z jiných panteonů, které lze vnímat jako pohanské. Jiné jsou pro změnu s pravděpodobností vymyšleny úplně.

Mým záměrem v kresbě bylo znázornit démonologa jako někoho s až libertariánským postojem, kdo vůči těmto egregorům nepociťuje stigmatizaci, odsouzení ani automatickou nenávist. Někoho, kdo chce navázat kontakt (podařilo se mu to) a s démony, ať si myslíme, že jsou plně vymyšlení nebo skutečně existují, držet smířlivý vztah bez vzájemného hašteření. Jako kdyby se mu podařilo nastolit rovnováhu, mír a symbiózu.

editace: Arianne Perrier
web design: Brbla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.