Cesta k Vědomí

Cesta K Vedomi Sandro Dragoj

Technika: kolorovaná perokresba
Rozměr: 1000 × 700 mm
Datace: 4. 12. 2014
PRODÁNO

Detaily obrazu

Příběh obrazu a jeho vzniku

Na této poněkud větší kresbě jsem začal pracovat v nehostinných podmínkách bývalého ateliéru v Holešovicích a dokončil jsem ji v rodinném kruhu v roce 2015.

Na co se vlastně díváte?

Tento obraz je příběh o opouštění podsvětí, na které nazírám hned několika způsoby. Buď jako na metaforu nevědomí nebo také neuvědomění, či jako na soustavné umírání v tuposti. Konkrétně v tomto případě je podsvětí světem a vězením, z něhož vede pouze jediná cesta, a tou jsou schody poznání vedoucí k prozření.

Vědomí zde má až božskou úlohu a řídí se heslem “Kdo víc ví, kdo je více sebeuvědomělý, tím více se bohem stává, a i jeho schopnosti se mění v božské…”

Symbolika převráceného dualismu

Je zde použita symbolika převráceného dualismu, kde je božské oko vyjeveno jako černé a to kreativní, s myšlenkou, že temnota vydává světlo a tvoří hmotu. Stává se tedy temným tvůrcem. Až téměř temně pohanská symbolika se opakuje i v roli rohaté postavičky stojící před světlem poznání na prahu k božství. Rohy zde znázorňují myšlenkové napojení na nebesa a nejsou vnímány jako znamení zla. Postava je prodchnuta zrakem: znovu důraz na božskost a propojení s vnitřním hlasem vnímaném jako kousek prachaosu či tím, co lze nazvat všudypřítomnou a absolutní propastí – tím, co bylo dřív, než se zrodilo univerzum, Sokratovým Daimoniem, všeobsáhlostí a vševědoucností. Po bocích archetypy muže a ženy.

Dark Velvet Café Bar & Absinth Club

Obraz Cesta k Vědomí se dlouhodobě nachází v podniku Dark Velvet Café Bar na adrese Husitská 15, Praha 3, kde je k vidění pro veřejnost. http://darkvelvetcafebar.cz/

editace: Arianne Perrier
web design: Brbla

Máte zájem o toto nebo podobné dílo? Napište mi.

    Zadejte své jméno.

    Na co se chcete zeptat.